Find Vej i Systemet


Velkommen til konsulentvirksomheden Find Vej i Systemet

Denne side anvender cookies. Læs mere

Social- handicap og beskæftigelse


I samarbejde med udviklingskonsulent Mette Hyllested tilbyder jeg kommunale myndigheder, udførerenheder og selvejeende institutioner konsulentbistand omkring:


 • Innovation og projektudvikling
 • optimering af arbejdsgange
 • tilrettelæggelse af snitflader
 • økonomistyring og kvalitet i sagsarbejdet
 • coaching og supervision
 • hjælp i komplekse enkeltsager
 • skræddersyede løsinnger


 • Læs mere her
 • ring 3026 9414 eller 5186 0211 for uddybende samtale, eller
 • send en mail med dine spørgsmål og ønsker

Kurser i samarbejde med COK


 • Det gode sagsforløb: 3- 4. september


Brush up kursus for sagsbehandlere i Socialforvaltning og Jobcenter


Undervisere: Søren Møller Petersen, Socialfaglig konsulent & Vibeke Larsen, Handicapkonsulent


Yderligere oplysninger her


Rekvirerede kurser:


 • Komplekse enkeltsager


Kursus for sagsbehandlere i Socialforvaltning og Jobcenter


Undervisere: Søren Møller Petersen Socialfaglig konsulent & Vibeke Larsen Handicapkonsulent

Yderligere oplysninger  her


 • Overgangen fra barn til voksen


Kursus for ledere i Socialforvaltning og Jobcenter om udvikling og organisering af myndighedens indsats omkring over-gangen fra barn til voksen


Undervisere: Søren Møller Petersen, Socialfaglig konsukent & John Møldrup, fast tilknyttet Konsulent ved COK

Yderligere oplysninger her

Handicapforeninger m. fl


Jeg tilbyder rådgivning kurser og konsulentbistand til handicaporganisa-tioner, patientforeninger og andre inter-essegrupper.


Samarbejdet har særligt fokus på at styrke borgeren i mødet med systemet • Hvilke rettigheder har man
 • Hvordan tænker og arbejder myndigheden
 • Hvordan kan man påvirke et sagsforløb


Læs mere herPrivat socialrådgivning


Er din sag kørt fast ? Jeg kan tilbyde:


 • bisidder
 • vurdering af dine muligheder og rettigheder
 • hjælp til at klage


 • Ring 3026 9414
 • Send mig en mail
 • Den indledende kontakt er gratis og uforpligtende. Du får her en vurdering af din sag og dine muligheder
 • Du kan læse mere her

Med min baggrund som socialrådgiver og   livs-lang erfaring med arbejde i Jobcenter, So-cialforvaltning,  og stats-lig konsulenttjeneste - som medabejder og -le-   der - er jeg en stærk støtte for borgeren  i   det svære sagsforløb og en erfaren konsulent for myndigheden i organisa-toriske , faglige og pro-cessuelle spørgsmål.

Læs mere om min baggrund her

Velkommen til Udviklings-konsulent Mette Hyllested


Udover at være min hustru er Mette en super dygtig udviklingskonsulent. Hun vil ad hoc løse konsulentopgaver  for Find Vej i Systemet. Mette vil være engageret med at facilitere innovationsprocesser og projektudvik-ling ved myndigheder og udførerenhe-der i social- handicap og voksenuddan-nelsesfeltet

Læs mere her