Foreninger og handicaporganisationer


Der eksisterer i Danmark en frodig underskov af brugerforeninger, handicaporganisationer, pårørendegrupper og andre interessegrupperinger, der som en naturlig del af aktiviteterne søger at holde sig opdateret om lovgivningen inden for social- beskæftigelses og handicapområdet, ligesom foreningerne har fokus på, hvorledes man kan fremme medlemmernes sager ved de respektive myndighedsafdelinger – både generelt og i enkeltsager.


Jeg tilbyder foredrag, kurser og rådgivning i enkeltmedlemmers sager ved social- handicap og beskæftigesesmyndigheder.
Rådgivning i enkeltsager

Jeg kan tilbyde Jeres forening rådgivning, vejledning, bisidning og partsrepræsentation i medlemmers enkeltsager inden for social-, handicap- og specialundervisningsområdet samt sager i Jobcenter.


Kontakt mig for aftale eller  yderligere information. Ring 30 26 94 14 eller send en
Styrk borgeren i mødet med myndigheden

- et skræddersyet kursus eller foredrag


Som borger, som pårørende, bisidder eller partsrepræsentant har du ingen formel magt i forhold til myndigheden. Og alligevel kan den måde du medvirker udgøre dén forskel, der betyder, at der opnås positive resultater i et vanskeligt sagsforløb, at et afslag ændrer sig til en bevilling, at mistillid og konflikt forvandler sig til tillid og konstruktivt samarbejde. Men det kan være en kompleks udfordring at understøtte et  sagsforløb på en måde, så der i en vanskelig situation opnås positiv indflydelse på forløbet.
 

Oplæg om specifikke sagsområder

Jeg kan tilbyde skræddersyede oplæg og foredrag om specifikke sagsområder, såfremt I i Jeres forening har et særligt ønske om at blive ”klædt på” inden for et særligt sagsområde – det kan være temaer inden for beskæftigelsesområdet (f.eks sygedagpenge, fleks, førtidspension), eller temaer inden for handicapområdet (f.eks børn, overgangen barn-voksen, eller voksenområdet).


Kontakt mig for aftale eller yderligere information. Ring 30 26 94 14 eller send en 


Med min baggrund som socialrådgiver og sammen-lagt 36 års erfaring som medarbejder og leder i Jobcenter, socialforvalt-ning, handicapafdeling, so-cialpsykiatri og uvildig  kon-sulenttjeneste har jeg et indgående kendskab til" sy-stemet", til social- handi-cap- og arbejdsmarkeds-lovgivning, ligesom jeg har stor erfaring i arbejdet med komplekse sagsforløb og sager, der er gået i hårdknude.

Du kan læse mere om min baggrund her

Ring på


tlf 3026 9414

eller send en mail til:


findvejisystemet@outlook.dk


eller brug kontaktformularen her