Corona-vejledning

Corona-virus og social- og handicaplovgivning


Corona- virus har vendt op og ned på mangt og meget for os alle sammen. Mange af Jer, der har handicappede børn, mange af Jer voksne, der modtager forskellige former for støtte fra det offentlige, eller Jer, der er pårørende til voksne handicappede – I står alle over for at skulle håndtere dagligdagen i helt nye og uvante rammer.


Særlove
Det er vedtaget en lang række særlove, der midlertidigt sætter den sædvanlige social- og handicaplovgivning ud af kraft. På andre områder gælder lovgivningen stadigvæk. I visse situationer vil er der adgang til at udvide eksisterende støttemuligheder, i andre situationer vil adgangen til ydelser indskrænkes eller leveres på nye måder.


Hvordan er jeg stillet?
Hvornår er man berettiget til ekstra støtte i denne usædvanlige situation? Hvornår skal man indstille sig på reduceret hjælp? Hvad kan ankes? Hvad bliver man bare nødt til at tage til efterretning? Der er rigtig mange spørgsmål, der kan presse sig på.


Find svar på dine spørgsmål
Jeg har herunder samlet en række links på min hjemmeside, der giver information om hvordan forskellige støtteforanstaltninger efter social- handicap og specialundervisningsbestemmelserne kan være påvirket af de corona-bekendtgørelser, der midlertidigt regulerer forskellige indsatser.
Her kan du finde svar på mange af de spørgsmål, der rejser sig.


Hvis noget ikke stemmer – så kan jeg måske hjælpe dig
Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, eller du oplever at myndigheden administrerer din sag i strid med lovgivningen, herunder også de vedtagne særregler, så kan jeg måske hjælpe dig. Ring på tlf 30269414, eller skriv til mig på findvejisystemet@mail.dk


Ofte stillede spørgsmål


Links til socialministeriets Corona- FAQ.Her finder du links til


Ofte stillede spørgsmål og svar inden for social- og handicapområdet


Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19


Socialministerens vejledning til kommunerne om håndtering af Covid 19 på det sociale område


Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)


Oversigt over anbefalinger til skolen i forhold til elever med særlige behov


Tilbage til forside