Artikler

Sangfuglen i buret


I fordums tider tog engelske minearbejdere kanariefugle i bur med ned i minerne. Fuglene faldt øjeblikketigt døde om, hvis der var giftige gasser i minegangen. Og varskoede på den måde minearbejderne, så de kunne nå at slippe ud, inden de selv blev ofre for  den giftige gas.

Mennesker  med ADHD eller diagnoser inden for autismespektret  - børn, unge og voksne - er indbyrdes lige så forskekllige som alle andre mennesker, men de har en særlig følsomhed, og reagerer på uhensigtsmæssigheder i "systemet". Det kan vi kan drage nytte af, når vi skal bedømme om organiseringen af indsatserne i Socialforvaltningen og Jobcentret er hensigtsmæssig og kvaliteten i sagsarbejdet er i orden.

Læs mere i det socialfaglige tidskrift DUKHsen, hvor jeg  med afsæt i en række konkrete sager har  identificeret centrale problemer, men også angivet løsningsmuligheder.

Der peges på problemer omkring organiseringen af forvaltningernes indsats, det tværgående samarbejde, kontinuiteten i sagsarbejdet, og i nogen udstrækning også den socialfaglige tilgang til sagsarbejdet.

Heldigvis er det også muligt at pege på tiltag, der kan løse op for de problemer, der er beskrevet. Nogle opmærksomhedspunkter er  målrettet sagsbehandlerne, andre henvender sig til ledere på forskellige niveauer i Jobcenter og Socialforvaltning.

Selv om artiklerne har et par år på bagen og lovgivningen på enkelte områder er justeret, så er såvel problemstillinger som løsningsforslag fortsat aktuelle.


Du kan også læse mere om mine konsulentydelser målrettet ledere og medarbejdere i Socialforvaltning og Jobcenter, hvis du følger linket her