Erfaringsbaggrund


Dimmiteret som socialrådgiver i 1980


Konsulent i Statslig konsulenttjeneste / rådgivnings-tjeneste for borgere med handicap og deres pårørende - 6 år. DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet


Ledelsesarbejde i Jobcenter, Voksenhandicap, Sundheds- og ældreområdet, Bostøtte og Aktiveringsfelt - sammenlagt 10 år. Århus, Syddjurs og  Samsø Kommune


Socialrådgivning i myndighedsafdelinger inden for social- og beskæftigelsesområdet - sammenlagt 7 år. Århus og Norddjurs kommune


Undervisnings og støtteopgaver for mennesker med sociale og / eller psykiatriske problemer - sammenlagt 10 år - Daghøjskolen for Mænd - Århus.


Efteruddannelse og opkvalificering

Jeg har i alle årene løbende deltaget i efteruddannelse og opkvalificering. Har bla erhvervet Diplomuddannelse i Socialt arbejde og Ledelse, endvidere har jeg en bredt sammensat terapeutisk- og psykologisk efteruddannelse. Og endelig har jeg løbende opdateret mig med relevante lovtiltag inden for Social-Handicap- og Beskæftigelsesområdet

Hvis du gerne vil vide mere, så  kan du finde det   samlede CV på LinkedIn

Det har andre sagt om mig:


"Søren er en særdeles kompetent konsulent, som fremtræder med stor faglig og personlig autoritet. Han indtager rummet, når han har ordet. Han arbejder meget systematisk og målrettet med alle opgaver. Et møde, et seminar, der er tilrettelagt af Søren, har en klar dagsorden og disciplineret afvikling. Han har stor organisatorisk indsigt både i den offentlige organisering og i organisationer som systemer."

m

Alice Brun, Centerleder ved Den Uvildige Konsulentordning på handicapområet


"Jeg har oplevet Søren som både utrolig fagligt dygtig, engageret og initiativrig. Jeg har haft en god sparringspartner i Søren og organisationen har kunnet trække på hans store faglige viden om socialområdet. Søren har dertil kunnet give relevant og tæt sparring til hele medarbejdergruppen og har også ved flere lejligheder selv forestået undervisning af gruppen i lovstof.

Søren har en stor del af æren for, at vi i dag  i Syddjurs har fået opbygget gode samarbejdsrelationer imellem Socialcentret og tilhørende interne samarbejdspartnere. Søren er aktivt gået ind i at opbygge relationer og udvikle gode snitfladesamarbejder."


Hanne Beyer Social- og Beskæftigelseschef, Syddjurs Kommune

Søren Møller Petersen grundlægger og ejer af Find Vej i Systemet

www.find-vej-i-systemet.dk


findvejisystemet@outlook.dk


tlf 30269414


CVR 26957605


c/o Søren Møller Petersen

Chr X Vej 6, st., lejl 7,

8260 Viby J

Medlem af

Dansk

Socialrådgiver

forening -


Sektionen for selvstændige