Find Vej i Systemet


Velkommen til konsulentvirksomheden Find Vej i Systemet

Denne side anvender cookies. Læs mere

Corona - virus handicap og sociallovgivning


Som led i bekæmpelsen af Corona-Virus har folketinget vedtaget en række særlove, der har betydning for den støtte der aktuelt tilbydes udsatte og handicappede børn og voksne.


Oversigt med nyttige links

Jeg har samlet en oversigt med nyttige links, der måske kan give dig svar på nogle af dine spørgsmål. Start her


Hvis du har problemer

Hvis du oplever, at myndigheden ikke handler i overensstemmelse med corona-bestemmelserne i din sag, så kan jeg måske hjælpe dig.


Ring til mig på tlf 30 26 94 14 eller send mig en mail

Social- handicap og beskæftigelse


I samarbejde med udviklingskonsulent Mette Hyllested tilbyder jeg kommunale myndigheder, udførerenheder og selvejeende institutioner konsulentbistand omkring:


 • Innovation og projektudvikling
 • optimering af arbejdsgange
 • tilrettelæggelse af snitflader
 • økonomistyring og kvalitet i sagsarbejdet
 • coaching og supervision
 • hjælp i komplekse enkeltsager
 • skræddersyede løsinnger


 • Læs mere her
 • ring 3026 9414 eller 5186 0211 for uddybende samtale, eller
 • send en mail med dine spørgsmål og ønsker

Rekvirerede kurser i samarbejde med COK: • Komplekse enkeltsager


Kursus for sagsbehandlere i Socialforvaltning og Jobcenter


Undervisere: Søren Møller Petersen Socialfaglig konsulent & Vibeke Larsen Handicapkonsulent

Yderligere oplysninger  her


 • Overgangen fra barn til voksen


Kursus for ledere i Socialforvaltning og Jobcenter om udvikling og organisering af myndighedens indsats omkring over-gangen fra barn til voksen


Undervisere: Søren Møller Petersen, Socialfaglig konsukent & John Møldrup, fast tilknyttet Konsulent ved COK

Yderligere oplysninger her

Handicapforeninger m. fl


Jeg tilbyder rådgivning kurser og konsulentbistand til handicaporganisa-tioner, patientforeninger og andre inter-essegrupper.


Samarbejdet har særligt fokus på at styrke borgeren i mødet med systemet • Hvilke rettigheder har man
 • Hvordan tænker og arbejder myndigheden
 • Hvordan kan man påvirke et sagsforløb


Læs mere herPrivat socialrådgivning


Er din sag kørt fast ? Jeg kan tilbyde:


 • bisidder
 • vurdering af dine muligheder og rettigheder
 • hjælp til at klage


 • Ring 3026 9414
 • Send mig en mail
 • Den indledende kontakt er gratis og uforpligtende. Du får her en vurdering af din sag og dine muligheder
 • Du kan læse mere her

Med min baggrund som socialrådgiver og   livs-lang erfaring med arbejde i Jobcenter, So-cialforvaltning,  og stats-lig konsulenttjeneste - som medabejder og -le-   der - er jeg en stærk støtte for borgeren  i   det svære sagsforløb og en erfaren konsulent for myndigheden i organisa-toriske , faglige og pro-cessuelle spørgsmål.

Læs mere om min baggrund her

Velkommen til Udviklings-konsulent Mette Hyllested


Udover at være min hustru er Mette en super dygtig udviklingskonsulent. Hun vil ad hoc løse konsulentopgaver  for Find Vej i Systemet. Mette vil være engageret med at facilitere innovationsprocesser og projektudvik-ling ved myndigheder og udførerenhe-der i social- handicap og voksenuddan-nelsesfeltet

Læs mere her