Arbejdsskade

Arbejdsskade


Arbejdsskadesag

Hvis du har været udsat for en arbejdsulykke, eller har været udsat for skadelige påvirkninger i dit arbejde, så kan du være berettiget til en arbejdsskadeerstatning. Afhængig af skadens omfang og karakter kan du være berettiget til en godtgørelse for varige mén eller en erstatning for tab af erhvervsevne.


Godtgørelse for varigt mén

Du er berettiget til godtgørelse for varigt mén, hvis arbejdsulykken/erhvervssygdommen er anerkendt som arbejdsskade og hvis arbejdsskaden har forårsaget et varigt mén på mindst

5 %.


Erstatning for tab af erhvervsevne

Du er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis arbejdsulykken / arbejdsskaden er anerkendt som arbejdsskade, hvis arbejdsskaden har nedsat din evne til at skaffe dig indtægt ved arbejde og hvis dette erhvervsevnetab er på mindst 15 %


Midlertidig afgørelse for erhvervsevnetab

En Arbejdsskadesag kan være lang tid om at blive færdigbehandlet. I visse sager er det muligt at få en midlertidig afgørelse og dermed en midlertidig erstatningsydelse, indtil sagen kan afgøres endeligt


Forløbet i en arbejdsskadesag

Hvis der er tale om en ulykke, er din arbejdsgiver forpligtet til at indgive skadesanmeldelse. Anmeldelsen går via arbejdsgivers forsikringsselskab, der – hvis skaden vurderes at være at et vist omfang – overgiver sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der herefter sagsbehandler og afgør din sag.

Hvis der er tale om en erhvervssygdom indgiver egen læge eller speciallæge anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du har i begge situationer også mulighed for selv at indgive en skadesanmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.


Det kan være svært at overskue forløbet i en arbejdsskadessag, om sagen nu også er rejst, om den forløber som den skal, hvorfor sagsbehandlingen tager så lang tid, hvor og hvordan man klager, hvis man er utilfreds med afgørelserne, etc etc


Jeg kan hjælpe dig med


•at sikre, at sagen er rejst

•at gennemgå din sag, give  et overblik over relevante regler, vurdere afgørelser

•klage over afgørelser

•søge genoptagelse ved væsentlige ændringer i din sag


Ring 3026 9414 for en gratis, uddybende og uforpligtende samtale. Eller send mig en mail med dine spørgsmål