Fælles børn & voksne

Handicap - fælles regler børn & voksne


STU og andre særligt tilrettelagte uddannelsesforløb

Hvis din nedsatte funktionsevne betyder, at du ikke kan uddanne dig på almindelige vilkår kan du være berettiget til et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, eller individuel støtte i tilknytning til et ordinært uddannelsesforløb.


Du kan også som voksen opnå støtte til et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb eller individuel støtte i tilknytning til et ordinært uddannelsesforløb, hvis du har en nedsat funktionsevne, der betyder, at du ikke kan tage en uddannelse på almindelige vilkår.


Hjælpemidler, biler og boligændringer

Har du eller dit barn brug for hjælpemidler for at kunne fungere i dagligdagen – det kan være ortopædkirugisk fodtøj, kommunikationshjælpemidler, en kørestol, el-scooter etc, etc – kan du søge om støtte hertil. Hjælpemidler kan enten stilles gratis til din rådighed, eller man kan få et tilskud. Hvorvidt hjælpen gives som tilskud eller fuld hjælp afhænger af, om det givne hjælpemiddel er et almindeligt forekommende forbrugsgode, eller om det udelukkende er beregnet til at kompensere for et specifikt handicap.


Børn og voksne med varig nedsættelse af funktionsevnen kan opnå støtte til køb af bil, hvis bilen muliggør deltagelse i aktiviteter uden for hjemmet, eller hvis bilen muliggør opnåelse eller fastholdelse af uddannelse eller arbejde. Støtte til køb af bil gives som delvis tilskud og delvis lån.  Der kan ydes støtte til anskaffelse af personbil eller f.eks en kassevogn – afhængig af det konkrete behov. Der kan ligeledes særskilt eller i tilknytning til støtte til bil ydes støtte til særlig indretning af bilen.

Sagsbehandlingstiden på bilansøgninger er sædvanligvis ret lang.


Når en boligændring er nødvendig for at gøre boligen mere egnet til opholdssted for børn eller voksne med varigt nedsat funktionsevne, så skal kommunen yde støtte til dette.

Det kan være alt fra nogle små justeringer (f.eks fjernelse af dørtrin der forbedrer tilgængeligheden for en kørestolsbruger) til ombygninger af f.eks et badeværelse, et køkken, opholdsrum for hjælpere i forbindelse med en BPA


Det kan jeg hjælpe dig med


•Jeg kan hjælpe dig med at finde vej i reglerne

•give dig en vurdering af mulighederne i din sag

•Jeg kan deltage i møder sammen med dig

•sikre at du bliver hørt, bliver inddraget og taget alvorligt

•hjælpe med at skabe en god dialog med din sagsbehandler

•skabe fremdrift i din sag

•hjælpe dig med at klage over trufne afgørelser

•hjælpe, når du tynges af et langt og svært sagsforløb


Ring 3026 9414 for en gratis, uddybende og uforpligtende samtale. Eller send mig en mail med dine spørgsmål