Førtidspension

Førtidspension


Hvad skal der til?

Hvis du er over 40 år og din arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at du ikke kan blive selvforsørgende, heller ikke i et fleksjob, kan du være berettiget til førtidspension.

Hvis du er under 40 år skal det derudover være helt åbenbart, at din arbejdsevne ikke kan forbedres. Det betyder i praksis, at det kun ganske få mennesker under 40 år, der tilkendes førtidspension.


Hvordan startes en sag om førtidspension?

En pensionssag kan rejses på to måder, enten ved at kommunen rejser sagen, eller du selv anmoder om at få din pensionssag behandlet.

Kommunen skal – inden den rejser en pensionssag – sikre sig at alle muligheder for at få dig i ordinær beskæftigelse eller i fleksjob er udtømte. Dokumentation herfor skal fremgå af de lægelige oplysninger i din sag og af de gennemførte foranstaltninger – arbejdsprøvninger, revalideringstilag eller ressourceforløb – der som altovervejende hovedregel går forud for tilkendelse af førtidspension. De forløb, der går forud for tilkendelse af en førtidspension vil derfor ofte være meget langvarige.


Hvis du selv rejser en sag om førtidspension

Rejser du selv en pensionssag - hvis du f.eks. synes at afklaringen af din pensionsberettigelse trækker i langdrag - så skal kommunen tage stilling til din sag på det foreliggende grundlag. I langt de fleste tilfælde gives der afslag på pensionsansøgninger, som borgeren selv har rejst – med henvisning til at det endnu ikke er dokumenteret, at arbejdsevnen er varigt nedsat til det ubetydelige.


Jeg kan hjælpe dig med


•at holde fremdrift i dit forløb hen imod en pensionsafklaring

•at give dig et overblik over dine rettigheder og muligheder i processen

•at blive hørt og taget alvorligt i din sag

•at sikre en god dialog med din sagsbehandler

•at klage over et afslag på førtidspension


Ring 3026 9414 for en gratis, uddybende og uforpligtende samtale. Eller send mig en mail med dine spørgsmål