Fleksjob

Fleksjob


Hvad er det?

Hvis du har en varig og væsentlig begrænsning i din arbejdsevne, kan du være berettiget til et fleksjob. Der er her mulighed for at tilbyde dig de skånehensyn, som din nedsatte arbejdsevne tilsiger, herunder også nedsat arbejdstid – helt ned til et par timer om ugen. Du modtager løn for dit arbejde, og din arbejdsgiver får et tilskud til din løn som kompensation for din nedsatte arbejdsevne.

Reglerne for lønfastsættelse og løntilskud er forskellige alt efter, hvornår du er tilkendt fleksjob, ligesom det i visse tilfælde kan have en betydning, hvis du skifter job. 


Hvordan får man det?

For at blive fleksjobgodkendt skal der dels foreligge lægelig dokumentation for dine helbredsforhold, dels skal din arbejdsevne være afprøvet i praksis – således at det samlede billede netop peger på en varig og væsentlig begrænsning i din arbejdsevne, som ikke kan afhjælpes igennem andre foranstaltninger, som f.eks. omplacering, optræning, revalidering mv

Det er kommunen, der godkender dig til et fleksjob. Godkendelse sker med afsæt i en rehabiiteringsplan og indstilling fra rehabiliteringsteamet.


Kan man blive godkendt til fleksjob i sit nuværende arbejde?

Du har også mulighed for at blive ansat i fleksjob i din nuværende virksomhed. Du skal opfylde de generelle betingelser for fleksjob, og din arbejdsgiver skal som hovedregel have forsøgt at fastholde dig på særlige vilkår – f.eks via en omplacering, omlægning af dit arbejde eller ansættelse efter overenskomstens sociale kapitler.


Jeg kan hjælpe dig med


•at dit forløb hen imod godkendelse til fleksjob bliver så kort som muligt

•at din sag bliver korrekt behandlet

•at du bliver hørt og taget alvorligt

•at få en god dialog med din sagsbehandler

•at klage over et afslag på fleks


Ring 3026 9414 for en gratis, uddybende og uforpligtende samtale. Eller send mig en mail med dine spørgsmål