Handicap børn

Handicap - børn


Mérudgifter

Som forælder til et handicappet barn kan du have en række mérudgifter i dagligdagen, der er en følge af dit barns handicap. Du har under visse omstændigheder mulighed for at få dækket disse mérudgifter.


Orlov og Tabt Arbejdsfortjeneste

Hvis hensynet til dit handicappede barn og hensynet til familielivet taler for det, kan du under visse omstændigheder opnå ret til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hel eller delvis orlov fra dit arbejde.


Aflastning

Lovgivningen rummer flere bestemmelser, der giver mulighed for at tilbyde aflastning til et barn med handicap og/eller hendes familie. Afhængig af den konkrete situation kan aflastning foregå i barnets hjem, hos en anden familie eller en institution. I visse tilfælde skal der gennemføres en såkaldt børneundersøgelse, før der kan tages stilling til aflastningsspørgsmålet.


Specialundervisning

Hvis dit barn har en funktionsnedsættelse, der bevirker at hun ikke kan følge undervisningen i folkeskolen på almindelige vilkår, så er det muligt at søge om ekstra støtte til dit barn. Støtten kan – alt efter det konkrete støttebehov - gives i klassen, ved deltagelse i specialklasse på skolen, eller ved optagelse på en specialskole.


STU og andre særligt tilrettelagte uddannelsesforløb

Hvis dit barns nedsatte funktionsevne betyder at hun ikke kan uddanne sig på almindelige vilkår, kan hun være berettiget til særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, eller individuel støtte i tilknytning til et ordinært uddannelsesforløb.


Flere temaer

Kontakt mig også gerne om andre temaer: Børnefaglig undersøgelse, anbringelse, hjemmetræning, dagtilbud til børn med handicap.


Jeg kan hjælpe dig med


•en gennemgang af din sag

•en vurdering af dine muligheder for at opnå støtte

•at sikre fremdrift i din sag

•at du bliver hørt og taget alvorligt

•at sikre en god dialog med din sagsbehandler

•at klage over afgørelser


Ring 3026 9414 for en gratis, uddybende og uforpligtende samtale. Eller send mig en mail med dine spørgsmål