Sygedagpenge

Sygedagpenge


Sygemeldt og hvad så

Hvis du sygemeldes fra ordinært arbejde, fra et fleksjob, eller fra din A-kasse, så bliver du underlagt sygedagpengelovens opfølgningsbestemmelser. Tankegangen i sygedagpengeloven er, at du skal motiveres til hurtigst muligt at blive arbejdsklar igen. Og at dette bedst opnås ved at sætte dig under et vist pres. Du vil særligt opleve dette under et længerevarende sygeforløb. Sygedagpengeloven indeholder således en varighedsbegrænsning på 22 uger. Du skal her opfylde en række specifikke kriterier for at dine sygedagpenge kan forlænges.  Gør du ikke det, så vil du enten helt miste dit forsørgelsesgrundlag, overgå til den lavere ressourceforløbsydelse eller kontanthjælp.


Sygemeldt og under pres

Som længerevarende sygemeldt kan du således opleve dig under stort pres. Du har brug for at koncentrere dine kræfter om din restitution, imens du samtidig stresses af usikkerheden omkring dit (og måske hele din families) fremtidige forsørgelsesgrundlag.


Jeg kan hjælpe dig med


  • at give en uvildig vurdering på, hvorledes Jobcentret inden for lovens rammer kan tilrettelægge et forløb for dig, hvilke foranstaltninger du kan tilbydes, hvilket forsørgelsesgrundlag du kan påregne


  • at sikre, at Jobcentret ikke oversér nogle af sygedagpengelovens forlængelses-muligheder i din sag


  • at klage, hvis Jobcentret f.eks træffer afgørelse om stop for sygedagpenge


  • at holde fremdrift i din sag hen imod en afklaring, der igen kan give dig et forsørgelsesgrundlag, hvad enten det handler om førtidspension, fleksjob, eller du sigter på at vende tilbage i arbejde på almindelige vilkår.


  • at sikre, at du bliver hørt og taget alvorligt


  • Ring 3026 9414 for en gratis, uddybende og uforpligtende samtale. Eller send mig en mail med dine spørgsmål