Kontanthjælp

Kontanthjælp


Rammes du af arbejdsløshed, sygdom eller en samlivsophævelse og derfor er ude af stand til at forsørge dig selv, er du berettiget til kontanthjælp, hvis du opfylder en række kriterier. 

Dit behov for forsørgelse må ikke kunne dækkes via en formue, din ægtefælles indtægt eller andre ydelser, som f.eks pension, sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge. 

Hvor meget du kan få i samlet støtte afhænger af en lang række forhold, din alder, om du er forsørger om du er enlig/samevende/gift, hjælpeperiode og beskæftigelse mv. Hvis du er ung og under 30 vil du modtage enten hjælp på en såkaldt ungesats eller som uddannelseshjælp – afhængig af, om du har en uddannelse. Hvis du er over 30 modtager du hjælp efter en voksensats. Den såkaldte 225 timers regel eller kontanthjælpsloftet vil i visse situationer også influere på den hjælp du kan modtage.


Jeg kan hjælpe dig med


  • at holde fremdrift i din sag, så din tid på kontanthjælp bliver så kort som mulig•at sikre, at du bliver hørt og taget alvorligt
  • dialogen, hvis du ønsker en bedre dialog med din sagsbehandler
  • klage over afgørelser i din sag


Ring 3026 9414 for en gratis, uddybende og uforpligtende samtale. Eller send mig en mail med dine spørgsmål