Overgang barn voksen

Handicap - Overgang fra barn til voksen


Som ung med handicap eller forælder til en ung med handicap ændrer væsentlige forhold sig, når den unge fylder 18. Fokus flytter sig fra at tage afsæt i familiens forhold til udelukkende at fokusere på dine – den unges - forhold. Du er nu myndig, og skal som udgangspunkt selv tage stilling til dine forhold og forsørge sig selv. Dine forældrenes adgang til at medvirke i sagsforløbet afhænger af i hvilket omfang du ønsker deres medvirken – med mindre du er umyndiggjort og en af dine forældre er beskikket som værge for dig.


Reglerne – og dermed betingelserne for at opnå ret til bestemte ydelser – skifter ved det 18. år F.eks er det ikke muligt for dine forældre, at opnå ret til orlov med tabt arbejdsfortjeneste, når du er fyldt 18 år.


Flere afdelinger i kommunen kan være involveret i din sag i overgangen fra barn til voksen – familieafdelingen/børnehandicap, voksenhandicap, Jobcenter, UU-vejledningen.

Overgangen udgør en kompleks udfordring for myndigheden. Der skal sikres en relevant koordination, medinddragelse af dig og dine forældre, og der skal holdes fremdrift i sagen. For dig og dine forældre kan det være vanskeligt at fastholde overblikket og vide, om din sag behandles efter de relevante regler.


Det kan jeg hjælpe dig med


•en gennemgang af din sag

•en vurdering af dine støttemuligheder inden for de forskellige sagsområder

•at sikre koordinering og fremdrift i din sag

•at du bliver hørt og taget alvorligt

•at sikre en god dialog med de involverede sagsbehandlere

•at dine forældre sikres inddragelse i din sag, på den måde I ønsker det

•at klage over afgørelser


Ring 3026 9414 for en gratis, uddybende og uforpligtende samtale. Eller send mig en mail med dine spørgsmål