Rehabiliterings team

Rehabiliteringsteam


Hvad siger loven

Lovgivningen foreskriver at kommunen skal have et rehabiliteringsteam. Der er tale om et tværfagligt sammensat team med repræsentanter fra beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet.  Endvidere deltager en regional sundhedskoordinator og i visse situationer en repræsentant fra uddannelsesområdet.


Hvad er formålet

Formålet med at drøfte din sag i dette forum er at sikre, at din sag belyses tværfagligt og at den indsats der lægges op til bliver relevant koordineret, således at det bliver en helhedsorienteret indsats.  Du deltager selv i mødet i rehabiliteringsteamet, således at du kan blive hørt og dine synspunkter kan blive inddraget i sagsforløbet.


Hvilke sager skal på rehabiliteringsmøde

I visse sygedagpengesager, sager om jobafklaringsforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ressourceforløb og førtidspension indstiller rehabiliteringsteamet til en afgørelse. På baggrund heraf træffer kommunen afgørelse i din sag.


Rehabiliteringsplanen – forberedende del

Det centrale værktøj i tilknytning til rehabiliteringsmødet er rehabiliteringsplanen. Planen består af 2 dele – en forberedende del, der indeholder en udredning efter principper, der er fastlagt i lovgivningen. Den forberedende del omfatter også en lægelig vurdering af dine forhold. Du skal inddrages og høres i denne proces. Planens første del skal være på plads forud for mødet.


Rehabiliteringsplanen – indsatsen

Hvis rehabiliteringsteamet lægger op til et ressourceforløb skal anden del af planen udfærdiges.  Du skal have tilknyttet en koordinerende sagsbehandler, som skal udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel. Denne skal indeholde dine beskæftigelses- og uddannelsesmål og en plan for den tværfaglige indsats der skal iværksættes i ressourceforløbet. Indholdet kan bl.a. bestå af virksomhedspraktik, kurser, brobygning til uddannelse, mentorstøtte, motion, misbrugs- og psykologbehandling, hjælp til boligproblemer og socialpædagogisk bistand, udredning mm.


Det svære møde

Måske har du svært ved at overskue at deltage i møde i rehabiliteringsteamet på egen hånd. En gruppe fagpersoner, som du ikke alle kender, gennemgår din sag på en måde, der dybest set går tæt på dig som menneske. Det kan i sig selv være udfordrende. Læg dertil, at reglerne er mange og svære at forstå. Du kan være usikker på, om din sag nu også behandles korrekt efter reglerne. Det kan være, at du har svært ved at komme frem med og holde fast ved dine synspunkter om rigtigt og forkert i din sag. Eller måske er dialogen med din sagsbehandler ikke helt i top.


 Jeg kan hjælpe dig før mødet


Jeg kan gennemgå din sag med dig forud for rehabiliteringsmødet og give dig en vurdering af dine rettigheder og muligheder, så du er klædt på til selv at gennemføre mødet.


Jeg kan deltage i mødet sammen med dig


•sikre at dine synspunkter kommer frem

•sikre at du blive hørt og taget alvorligt

•understøtte at mødet bæres af en god og konstruktiv dialog

•sikre at din sag bliver korrekt behandlet og belyst


Jeg kan hjælpe dig efter mødet


Træffer kommunen efter mødet i rehabiliteringsteamet en afgørelse,

der går dig imod, kan jeg hjælpe dig med at klage.


Ring 3026 9414 for en gratis, uddybende og uforpligtende samtale. Eller send mig en mail med dine spørgsmål