Ressource forløb

Ressourceforløb


Målgruppe

Kommunen skal tilbyde dig et ressourceforløb, hvis du har komplekse problemer ud over ledighed – problemer, der medfører, at du er i risiko for at komme på førtidspension. Dette gælder dog ikke hvis det som følge af svær sygdom eller på grund af betydelige funktionsnedsættelser er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle din arbejdsevne i et ressourceforløb.

Du kan også få tilbudt et ressourceforløb, hvis du har komplekse problemer i form af f.eks. helbredsproblemer, misbrug, sociale forhold mv., hvor udsigten til at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse er lang.

Inden kommunen tilbyder et ressourceforløb, skal alle relevante muligheder for at hjælpe dig i gang via den almindelige beskæftigelseslovgivning være udtømte.


Indhold og varighed

Et ressourceforløb varer fra 1 til 5 år. Det kan bestå af flere forskellige indsatser, der har til formål at udvikle din arbejdsevne, så du kan komme i fleksjob, ordinært arbejde eller i uddannelse. Indholdet kan bl.a. bestå af virksomhedspraktik, kurser, brobygning til uddannelse, mentorstøtte, motion, misbrugs- og psykologbehandling, hjælp til boligproblemer og socialpædagogisk bistand, udredning mm. Er du under 40 år kan kommunen tilbyde dig flere på hinanden følgende ressourceforløb. Er over 40 år, kan du også blive tilbudt flere ressourceforløb, hvis du ønsker det og kommunen er enig.


Forsørgelse

Du modtager ressourceforløbsydelse under dit forløb.  Du har ret til denne ydelse uafhængigt af, om du har formue og uafhængigt af din ægtefælles/samlevers formue og indtægtsforhold. Hvis du er over 25 år svarer ydelsen svarer til kontanthjælpen for forsørgere/ikke forsørgere over 25 år. For unge under 25 gælder andre satser. Hvis du modtager sygedagpenge forud for visitation til ressourceforløbet, svarer ydelsen til dine sygedagpenge, indtil du ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge. Herefter vil du få ressourceforløbsydelse svarende til kontanthjælp. Hvis du modtager ledighedsydelse forud for visitation til ressourceforløbet, svarer ydelsen til din hidtidige ydelse. Hvis du modtager førtidspension forud for visitation til ressourceforløbet, fortsætter du med at modtage din førtidspension.


Koordinerende sagsbehandler

Kommunen udpeger en gennemgående og koordinerende sagsbehandler til dig, når du deltager i et ressourceforløb. Hun skal sammen med dig udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel, varetage den løbende opfølgning og koordinering af indsatsen i din sag, og hun skal understøtte dig i at gennemføre rehabiliteringsplanen.


Jeg kan hjælpe dig med


•at dit forløb bliver så kort som muligt

•at din sag bliver korrekt behandlet

•at du bliver hørt og taget alvorligt

•at få en god dialog med din sagsbehandler

•at klage over afgørelser i din sag


Ring 3026 9414 for en gratis, uddybende og uforpligtende samtale. Eller send mig en mail med dine spørgsmål