Revalidering

Revalidering


Hvad er det?

Revalidering er erhvervs- og uddannelsesrettede aktiviteter kombineret med økonomisk hjælp, der kan bidrage til at fastholde dig eller hjælpe dig ind på arbejdsmarkedet – hvis du har væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne. Det kan dreje sig om uddannelsesforløb, arbejdsprøvning, afklarende foranstaltninger, optræningsforløb i virksomheder, eller hjælp til selvstændig virksomhed.

Den indsats du kan tilbydes vil være den der på kortest tid bringer dig ind på arbejdsmarkedet


Hvad skal jeg leve af?

Den konkrete ydelse, som du vil modtage under et revalideringsforløb afhænger af en række forhold, herunder den konkrete plan. Der kan udbetales revalideringsydelse (svarende til dp), hvis du er bevilget en ordinær uddannelse, helt eller delvis løntilskud ved virksomhedsrevalidering, støtte til at etablere selvstændig virksomhed, integrationsydelse etc, etc.


Hvad er forrevalidering?

Hvis det i udgangspunktet ikke er fastlagt, hvad din revalidering skal sigte imod, så kan du blive omfattet af en forrevalidering, der har til formål at forberede en egentlig revalidering. Under et forrevalideringsforløb modtager du som udgangspunkt din hidtidige forsørgelse, f.eks sygedagpenge eller kontanthjælp


Kommunens dokumentationsgrundlag i forbindelse med en stillingtagen til revalidering udgøres af rehabiliteringsplanens forberedende del. Når målet for din revalidering ligger fast, skal du have udarbejdet din revalideringsplan.

Det er ikke et krav at sagen behandles i rehabiliteringsteamet (jf afsnittet om rehabiliteringsteam, hvis du vil vide mere)


Jeg kan hjælpe dig med


•at skabe overblik over dine rettigheder og muligheder i forhold til revalidering

•at søge revalidering

•at holde fremdrift i din sag

•at blive hørt og taget alvorligt i din sag

•at få en god dialog med din sagsbehandler

•at klage over afslag på revalidering


Ring 3026 9414 for en gratis, uddybende og uforpligtende samtale. Eller send mig en mail med dine spørgsmål