Er din sag kørt fast?

Ønsker du   rådgivning

Har du mistet dine sygedagpenge? Er din fleksjobsag gået i stå? Kan du ikke komme i gennem med din  førtidspensionssag? Trækker arbejdsskadesagen i langdrag? Kan du ikke få den nødvendige hjælp til et barn eller en voksen med handicap? Oplever du, at du ikke bliver hørt eller taget alvorligt?


Så kan  jeg hjælpe dig

  • hjælpe dig med at finde vej i reglerne
  • give dig en vurdering af mulighederne i din sag
  • Jeg kan deltage i møder sammen med dig
  • sikre at du bliver hørt, bliver inddraget og taget alvorligt
  • hjælpe med at skabe en god dialog med din sagsbehandler
  • skabe fremdrift i din sag
  • hjælpe dig med at klage over trufne afgørelser
  • hjælpe, når du tynges af et langt og svært sagsforløb.

Ring 3026 9414 for en gratis indledende samtale


Samtalen har til formål at give dig en indledende  vurdering af din sag. Du afgør selv om du ønsker at fortsætte rådgivningsforløbet, eller slutte rådgivningen ved første samtale.


Du kan også sende mig en mail med dine spørgsmål og jeg vil kontakte dig for en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale.


Du bestemmer

Det er dig som borger, der bestemmer, på hvilken måde du ønsker rådgivningsforløbet tilrettelagt. Jeg giver undervejs i forløbet min vurdering af din sag og de muligheder jeg ser. Jeg vil ligeledes komme med mine anbefalinger til, hvordan jeg bedst muligt kan hjælpe dig

Læs mere om regler, rettigheder og muligheder inden for det   sags område, hvor du har en sag. Følg  blot linket her

Fortrolighed og datasikkerhed

Som din private rådgiver håndhæver jeg tavshedspligt omkring din sag. Der gives ikke oplysninger om dig til udenforstående, ligesom din sag ikke diskuteres med udenforstående. Sagsakter opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Læs mere her

Med min baggrund som social-rådgiver og sammenlagt 36 års erfaring som medarbejder og leder i Jobcenter, social-forvaltning, handicapafdeling,  socialpsykiatri og uvildig  konsulentjeneste har jeg et indgående kendskab til "sy-stemet", til social- handicap- og arbejdsmarkedslovgivning, ligesom jeg har stor erfaring i arbejdet med komplekse sagsforløb og sager, der er gået i hårdknude. Jeg har et skapt øje for, hvordan man holder fremdrift i sagsforløb og bringer sagerne frem imod bæredygtige afgørelser. Du kan læse mere om min baggrund her