Med min baggrund som social-rådgiver og sammenlagt 36 års er-faring som medarbejder og leder i Jobcenter, socialforvaltning, handi-capafdeling, socialpsykiatri og uvildig  konsulenttjeneste har jeg et ind-gående kendskab til" systemet", til social- handicap- og arbejds-markedslovgivning, ligesom jeg har stor erfaring i arbejdet med ko-mplekse sagsforløb og sager, der er gået i hårdknude. Endelig har jeg igennem årene erhvervet  betydelig undervisningserfaring


Læs mere om min baggrund her


Rekvirer kursus eller foredrag


Styrk borgeren i mødet med myndigheden


Som borger med en sag, som pårørende eller som bisidder  har du ingen formel magt i forhold til myndigheden. Og alligevel kan din medvirken udgøre dén forskel, der betyder, at du eller den du repræsenterer kan komme styrket igennem et vanskeligt sagsforløb, at et afslag ændrer sig til en bevilling, at mistillid og konflikt forvandler sig til tillid og konstruktivt samarbejde. Men det kan være en kompleks udfordring at understøtte et et sagsforløb på en måde, så der i en vanskelig situation opnås positiv indflydelse på forløbet.


Temaet er målrettet borgere med en sag, pårørende og frivillige i handicapforeninger og andre intessegrupper, der gerne vil styrke borgerens perspektiv i mødet med myndigheden. Vi vil arbejde med følgende temaer:


Om at have en sag

 • Om at være borger med en sag, pårørende, bisidder eller partsrepræsentant - forskellige roller, udfordringer og muligheder


Hvilke rettigheder har borgeren på tværs af de forskellige lovgivninger:

 • Ret til skriftligt begrundede afgørelser
 • Adgang til at klage over afgørelser
 • klage  over sagsbehandler - sagsbehandlerskifte
 • Krav på medinddragelse i sagsforløbet
 • Ret til aktindsigt
 • Myndighedens notatpligt
 • Helhedsorienteret plan på tværs af forvaltninger


Hvordan tænker og arbejder myndigheden inden for de forskellige lovområder

 • Skolelovgivningen i forhold til børn med behov for særlig støtte
 • Servicelovens børneafsnit - Børn med handicap og udsatte børn
 • Servicelovens voksenafsnit -Voksenhandicap og udsatte voksne
 • Beskæftigelseslovgivningen Jobcentret


Redskaber til at påvirke et sagsforløb

 • Borger, pårørende,  bisidder eller partsrepræsentant - forskellige roller, udfordringer og mulligheder
 • Konfliktløsning og tillidsskabelse / genskabelse af tillid imellem borger og myndighed
 • Det personlige møde
 • Den skriftlige henvendelse
 • Hvad kan man gøre som borger, pårørende,  bisidder eller partsrepræsentant for at påvirke et sagsforløb? Hvornår skal man vælge hvilken fremgangsmåde for bedst muligt at fremme en sag?


Der kan inddrages cases – med mulighed for  også at inddrage sagsforløb fra deltagerne - til belysning og drøftelse af dilemmaer, udfordringer og handlemuligheder i givne situationer.


Kontakt mig på tlf 30269414 eller på mail@find-vej-i-systemet.dk for yderligere oplysninger eller aftale